Ongehoorzaamheid

Over Mirakel >> Tips & trucs >> Ongehoorzaamheid

Jolanda de Rooij is gediplomeerd kinderpersonalcoach.
Zij helpt kinderen met het oplossen van problemen door inzicht te geven en te leren hoe zij hun eigen interne en externe hulpbronnen kunnen inzetten. In deze column geeft ze haar visie op diverse thema's die kunnen spelen binnen de opvoeding.

Ongehoorzaamheid
Niet gehoorzamen hoort bij ieder kind, het kan zelfs heel grappige momenten opleveren als je kind ontkent dat chocolaatje te hebben gegeten terwijl zijn mond het tegendeel bewijst.
Maar wanneer je je als verzorger radeloos en moe gaat voelen omdat je continu strijd voert over wat wel en en niet mag, dan is het grappige er snel af!

Maar wat is ongehoorzaamheid nu eigenlijk? Veel opvoeders zouden zeggen; ‘Ongewenst gedrag dat je aanpakt door te straffen of te negeren’. Een oplossing die maar van korte duur is. Want, is het niet zo, dat op het moment van straffen of negeren, je kind alleen maar driftiger wordt en het ongehoorzame gedrag op den duur alleen maar erger wordt in plaats van vermindert?

Ongehoorzaam gedrag kan voortkomen uit het niet ‘gezien’ of ‘gehoord’ voelen, een eigen manier of pad willen ontdekken in plaats van die van jou en je partner. Een andere reden kan zijn dat jullie niet uitleggen wat het doel is van een opdracht of een regel.

Ongehoorzaamheid, eigenlijk zegt het woord het al:, on-gehoor, geen gehoor geven aan. Geven wij als opvoeders eigenlijk wel gehoor aan het kind? Maken wij als opvoeder wel écht contact met het kind, zijn wij oprecht nieuwsgierig naar wat er schuil gaat achter dat ongehoorzame gedrag?

Door vragen te stellen kom je erachter wat hem beweegt, wat hij wenst, wie hij is, dat hij zichzelf mag zijn. Door te vragen zet je je kind aan om na te denken over zichzelf. (Bijvoorbeeld: wat is de reden dat je het niet wilt? Hoe komt het dat je vandaag niet wilt slapen?) Door goed te luisteren en naar de reactie van het kind te kijken ben je oprecht nieuwsgierig en maak je contact! Pas als een kind zich gehoord en gezien voelt, zal het gedrag positief veranderen.

Jolanda de Rooij, kinderpersonalcoach
www.kindercoachingamstelveen.nl