Sterke punten

Over Mirakel >> Sterke punten
Sterke punten kinderdagverblijven


PeuterPlus Piramide methode voor peuters

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Bij Kinderopvang Mirakel gebruiken wij dit speciale programma voor peuters. De kinderen van 3,5 tot 4 jaar krijgen hier nog extra verdieping bij. De activiteiten zijn gericht op het verstandelijk ontwikkelingsniveau van kinderen en ter voorbereiding op de basisschool. Deze activiteiten komen voort uit de Piramide Methode van de Cito ontwikkeld in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) . Piramide is opgebouwd rondom een aantal projecten met thema’s zoals lente, kunst en feest. In de projectboeken staan allerlei activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden en geven leuke ideeën, spelletjes liedjes en suggesties voor de inrichting van hoeken. 

Muziekles
Wij hebben een vaste muziekpedagoge die wekelijks muziekles geeft aan de baby- en peutergroepen. Op deze manier zijn alle kinderen verzekerd van deze lessen, waarin zang, muziek en dans op een zodanige manier aan bod komen dat het een stimulans is voor alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen. 

Peutergym
Naast de muziekpedagoge hebben we ook een vaste gymdocent. Zij komt op iedere vestiging een ochtend in de week, zodat ook hier alle kinderen regelmatig gymles krijgen. Zij maakt hierbij gebruik van o.a. gymbankjes, ballen, hoepels, mini-trampoline en gymmatten. Deze lessen, hoewel primair gericht op de motorische ontwikkeling van peuters, bieden tevens de mogelijkheid tot ontwikkeling op het cognitieve vlak en de taal- en begripsvorming.

Kinderkapper
Op onze kinderdagverblijven komt iedere 6-7 weken een kinderkapper langs. De kinderen worden geknipt door een professionele kapper met 15 jaar ervaring, waaronder ervaring in het knippen van kinderen.