Oudercommissie

Over Mirakel >> Over Mirakel >> Oudercommissie
Oudercommissie

In de kinderopvang is de relatie met ouders van groot belang. Zij geven immers een deel van de opvoeding van hun kind uit handen. Ouders en kinderopvang delen de opvoeding en dat vereist een sterke vertrouwensband. De Oudercommissies spelen hierin een belangrijke rol. Via deze commissies oefenen de ouders invloed uit op de gang van zaken.

Ben je geïnteresseerd om meer te weten over alle zaken van je vestiging en wil je daarin adviseren? Mail dan naar info@kdvmirakel.nl