Over Mirakel

Over Mirakel >> Over Mirakel
Ieder kind is bijzonder

Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal staan.

Dit doen wij door op onze vestigingen een ‘omgeving’ te creëren die kinderen uitnodigt en uitdaagt tot verkennen en onderzoeken. Zo wordt er de ene keer gekeken naar het gedrag van een slakkenfamilie en gaan we de volgende keer aan de slag met verf en kwast.

Door een goede personeelsbezetting, kunnen wij ieder kind de persoonlijke aandacht geven die het nodig heeft en is er tijd voor hun verhalen. Andere speerpunten binnen onze organisatie zijn (samen)spel en buitenspelen. Georganiseerd of vrij spel, binnen of buiten, werkt stimulerend op meerdere ontwikkelingsgebieden van kinderen.

Wij willen de kinderopvangorganisatie blijven die de beste kwaliteit biedt met altijd aandacht voor het kind. Dit doen wij door:

  • Een betrouwbare partner te zijn voor ouders en samenwerkingspartners ten behoeve van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar waar het gaat om kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO);
  • Door voor de pedagogisch medewerkers een fijne plek te creëren voor kinderen waar een basis gelegd wordt voor een gezonde ontwikkeling en die uitnodigt tot spelen, ontdekken en ontwikkelen. Zij hebben als taak om kinderen daarin te stimuleren. Een gezonde ontwikkeling en levensstijl houden we daarbij voor ogen;
  • Door te anticiperen op ontwikkelingen in de markt, waarbij we handelen vanuit onze ervaring en expertise;
  • Door onze pedagogische kwaliteit hoog te houden. 

Bovenstaande punten hebben er in 2012 toe geleid dat wij door de gemeente Amsterdam zijn geselecteerd tot één van de vijf beste kinderopvangorganisaties in Amsterdam en daarbij gevraagd om in de zogenoemde Kwaliteitskring plaats te nemen.