Onze medewerkers

Over Mirakel >> Onze medewerkers
Onze medewerkers

De ouders die werk en zorg/opvoeding combineren moeten er op kunnen vertrouwen dat het deel van de zorg/opvoeding dat ze uit handen geven, uitgevoerd wordt door professionals. Wij selecteren onze mensen zorgvuldig om zo professionaliteit te kunnen garanderen.

Verklaring omtrent gedrag
Wij doen altijd een diploma- en referentiecheck en een werknemer mag niet eerder starten als de Verklaring Omtrent Gedrag in orde is. Het opleidingsniveau van onze pedagogisch medewerkers is minimaal Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3, SPW3, waarbij kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Ouders moeten er van verzekerd zijn dat hun kinderen op het kinderdagverblijf uitstekend verzorgd worden. Hierbij stellen wij voorop dat er rust en regelmaat is voor de kinderen en dat wij hen voldoende aandacht en affectie kunnen geven.

Leerling medewerkers
Volgens de CAO Kinderopvang mogen leerling-pedagogisch medewerkers vanaf het moment dat ze de opleiding beginnen, worden ingezet als volwaardige kracht. Mirakel vindt het belangrijk haar toekomstige pedagogisch medewerkers (BBL'er), een kans te geven om werkervaring op te doen. Per BBL leerling wordt er gekeken welke taken zij zelfstandig mogen uitoefenen en dit wordt regelmatig geevalueerd. Zo kan het zijn dat een BBL'er vanaf dag 1 zelfstandig een gedeelte van de groep mag begeleiden en de ander als derde medewerker op de groep staat om ervaring op te doen.

Onze pedagogisch medewerkers zijn herkenbaar aan hun rode bedrijfskleding met het logo van Mirakel. De bedrijfskleding zorgt voor herkenbaarheid voor ouders en voor kinderen.

Vertrouwenspersoon personeel 
We werken met een externe vertrouwenspersoon voor onze medewerkers. Bij deze persoon kunnen onze medewerkers terecht voor hulp en advies, bijv. bij ongewenst gedrag of als ze zijn lastiggevallen. Een doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties is dan een optie of de vertrouwenspersoon helpt bij het bemiddelen van een conflict. Alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt, is altijd vertrouwelijk; deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht.