Voedingsbeleid

Over Mirakel >> Beleid >> Voedingsbeleid
Gezond voedingsbeleid
Wij werken met een gezond drink- en voedingbeleid. Dit geldt ook voor de warme maaltijden die aan het eind van de dag aangeboden worden.
Kinderen hebben voor een goede ontwikkeling gezonde voeding nodig, dit houdt in dat zij alle benodigde voedingsstoffen aangeboden moeten krijgen die het lichaam dagelijks nodig heeft. Naast verantwoorde voeding is voldoende beweging belangrijk voor een goede gezondheid. Door variatie in voeding kunnen de kinderen kennis maken met verschillende smaken en kunnen ze ontdekken wat zij lekker vinden.

Hoe draagt de pedagogisch medewerker de visie uit in de praktijk? 
Het eet- en drinkmoment is een gezellig en sociaal gebeuren. Het eetmoment wordt van tevoren aangekondigd, zodat kinderen zich hierop kunnen voorbereiden. Het tafelmoment wordt gezien als een gezamenlijke activiteit, maar dit betekent niet altijd dat alle kinderen aan tafel zitten, baby’s volgen bijvoorbeeld hun eigen ritme. Wel zit er altijd één pedagogisch medewerker aan tafel tijdens het eten. We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen, door ze bijvoorbeeld de tafel te helpen dekken en hun eigen brood te laten smeren. 
Het eten is gericht op de individuele behoefte van het kind. We bieden kinderen eten aan en dwingen ze niet tot eten of drinken. Als er rondom het eten of drinken bij een kind bijzonderheden geconstateerd worden, wordt de ouder door de pedagogisch medewerker hierover geïnformeerd. Indien er sprake is van een allergie of dieet bij een kind, dan wordt hier rekening mee gehouden.
 
Eet- drinkmomenten
Een kind krijgt één maaltijd per dag, de lunch en twee keer iets tussendoor: ’s morgens en 's middags fruit/crackers met water. Dit verkleint het risico op overgewicht en tandbederf. Bij deze vaste momenten zitten we ook aan tafel. Dit ritme helpt kinderen een gezond eetpatroon op te bouwen en geeft ze daarnaast een duidelijke structuur door de dag. Daarnaast leert een kind om niet de hele dag door te eten en te drinken. Als een kind dorst heeft, mag het altijd water drinken en ook bij warm weer worden de drinkmomenten uitgebreid.
Bij de BSO is het eet- drinkmoment in de schoolweken beperkt tot één keer, als alle kinderen uit school zijn. In de vakantieweken of studiedagen zijn er meerdere eet- en drinkmomenten. De kinderen van 4 tot 12 jaar eten meer dan kinderen van 0-4 jaar, hier wordt het aanbod van fruit, crackers, brood, beleg en drinken op aangepast.

De rol van de pedagogisch medewerker tijdens eetmomenten
De pedagogisch medewerkers eten gelijktijdig met de kinderen. Dit wordt ook wel pedagogisch mee-eten genoemd. Pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie, ook tijdens de eetmomenten. Ze stimuleren de kinderen om te eten, maar dwingen het kind niet. Ze brengen kinderen spelenderwijs waarden en normen bij, maar bovenal zorgen we dat het gezellig is aan tafel. Er wordt gezongen voordat de maaltijd start, een herkenningsteken dat het eetmoment begint. Tijdens de momenten aan tafel stimuleren de medewerkers gesprekjes met en tussen de kinderen. 
 
Keuzeaanbod
Bij de broodmaaltijd mogen de kinderen zelf het beleg kiezen, hiermee stimuleren we de zelfstandigheid. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat kinderen gevarieerd eten en dat er een balans is tussen hartig en zoet beleg. Mocht een kind eerst zoet beleg kiezen, dan is de afspraak dat daarna een boterham met hartig beleg gekozen wordt. Indien een kind zich niet aan deze afspraak kan houden, dan kiezen de medewerkers eerst voor hartig beleg. Wanneer een kind niet meer dan één boterham eet, kan er voor gekozen worden dat het kind de ene helft van de boterham belegd krijgt met hartig beleg, de andere helft met zoet. 
 
Traktaties
Als een kind jarig is, krijgt u twee weken van te voren een brief met daarin tips voor een traktatie. Gezond kan ook lekker en feestelijk zijn en er zijn veel leuke ideeën voor gezonde traktaties. Er staat een traktatiemap op iedere vestiging en een boekje van het voedingsbureau, waarin leuke ideeën staan. Daarnaast zijn niet-eetbare traktaties een leuk alternatief, zoals ballonnen, stickertjes, vingerpopjes, uitdeelboekjes of badeendjes.
 
Links met ideeën voor traktaties
Tips van de vestigingen
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspx