Vier ogen principe

Over Mirakel >> Beleid >> Vier ogen principe
Vier ogen principe
In het kader van de veiligheid is het belangrijk dat er transparantie is binnen het kinderdagverblijf. Dit laten wij op verschillende manieren zien.

Transparante ruimtes

De deuren van alle ruimtes zijn open en de ramen mogen niet dicht geschilderd worden of beplakt met kunstwerken. Glasstroken in de slaapkamer geven zicht in de slaapkamers. De inrichting van de groepsruimtes zijn overzichtelijk en inzichtelijk zonder afbreuk te doen aan de themahoeken.

Medewerkers

Een pedagogisch medewerker is nooit voorspelbaar lang alleen met kinderen. De kinderen worden het eerste half uur en het laatste half uur gezamenlijk opgevangen. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) houden elkaar scherp en spreken elkaar aan waar nodig. De pm’er en ook de (assistent) leidinggevende lopen regelmatig bij elkaar op de groep naar binnen. Daarnaast zijn er ook huishoudelijk medewerkers aanwezig die regelmatig op de groep zijn voor de was en de vaat e.d.

Slaapruimte

De slaapruimte van de babygroepen is aangrenzend aan de groep, behalve op onze vestiging Merckenburg. Hier is ‘verkeer’, doordat kinderen op verschillende momenten wakker worden en door een pm’er worden opgehaald.
De slaapkamers zijn voorzien van een babyfoon met camera, waardoor medewerkers gehoord en gezien kunnen worden terwijl zij in de slaapruimte zijn.

Toiletten

De deuren van de toiletruimtes staan altijd open en liggen tussen twee peutergroepen. De kinderen worden bij het aan- en uitkleden zoveel mogelijk gestimuleerd om zichzelf aan en uit te kleden, dit ter bevordering van de zelfredzaamheid. 

Buiten spelen

Bij het buiten spelen is een pm'er niet langdurig of structureel alleen met de kinderen. Het buiten spelen gebeurt op speelplaatsen die zichtbaar zijn voor andere pm’ers. Daarnaast zijn de vestigingen Mirakel Merckenburg en Radboud omringd door woningen. Van de omwonenden verwachten wij geen directe betrokkenheid en input, wel belemmert het de pm’ers om gedrag te vertonen dat niet toelaatbaar is. Op de vestiging Bovenkerkerweg grenst een babyspeeltuin aan de parkeerplaats, waar altijd mensen lopen en boven het pand zitten kantoren, die zicht hebben op het speelterrein. Ook is er zicht op het baby- en peuterterrein aan de achterkant vanuit de huizen die er staan en de kantoren die er boven zitten. De pm’ers mogen nooit alleen met de kinderen naar buiten.

Uitstapjes

Uitstapjes geschieden altijd met minimaal twee pm-ers. Buiten de regels binnen het kinderdagverblijf mogen medewerkers niet oppassen bij kinderen die ook op het dagverblijf zitten.

Foto’s en social media

De pm’ers mogen geen foto’s van kinderen op social media plaatsen, dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst