Vertrouwenspersoon ouders

Over Mirakel >> Beleid >> Vertrouwenspersoon ouders
Vertrouwenspersoon ouders
Wij streven er naar een sfeer te creëren, waarbinnen ouders zoveel mogelijk bespreekbaar kunnen maken met de medewerkers en/of het management van Mirakel. Dit kan bijvoorbeeld het (pedagogisch) beleid of de dagelijkse gang van zaken zijn.

Het kan echter voorkomen dat ouders het gevoel hebben niet terecht te kunnen bij de medewerkers of het management van Mirakel. Voor die situaties heeft Mirakel een vertrouwenspersoon (Bernadet Schansman) ingesteld voor de ouders van de kinderen die zij opvangen, afgekort VvO. 

Bernadet is pedagoog en sinds meer dan 30 jaar werkzaam in de kinderopvang. De rol van vertrouwenspersoon is in de kinderopvang ontstaan na de zedenzaak in Amsterdam. In het rapport Gunning wordt een dergelijke rol aanbevolen, waardoor ouders met hun vermoedens, ongerustheid of ‘onderbuikgevoel’ bij een onafhankelijke persoon terecht kunnen.

In de nu gekozen opzet kunnen ouders de VvO raadplegen over allerlei issues, waarbij ze (nog) aarzelen hoe die met de pedagogisch medewerker, leidinggevende, directeur bespreekbaar te maken. In alle gevallen is de vertrouwelijkheid volledig gegarandeerd. De VvO rapporteert niet aan de leidinggevende, medewerkers of directie. De VvO is onafhankelijk van Kinderopvang Mirakel en kan zo nodig ook gebruikt worden als een soort voorportaal voor een gang naar de klachtencommissie.

Bernadet is op verschillende manieren te bereiken: via de mail (bernadet@schansman-ko.nl) of mobiel 06 - 186 879 28. 

Kijk hier voor het jaarverslag 2015jaarverslag 2016 en jaarverslag 2017.