Veiligheid & gezondheid

Over Mirakel >> Beleid >> Veiligheid & gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op onze vestigingen wordt een bewust veiligheids- en gezondheidsbeleid gevoerd. Op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang werken wij met diverse protocollen, zoals medicijngebruik, vermoeden van kindermishandeling, deurbeleid enz.


Protocollen

Deze protocollen worden volgens een jaarplanning met onze medewerkers doorgenomen, zodat zij weten hoe te handelen in bepaalde situaties. Zowel veiligheid als gezondheid zijn tevens vaste agendapunten op de vergaderingen van de oudercommissies.

Risico Inventarisatie
De Risico Inventarisatie (RIE) wordt jaarlijks op elke vestiging opnieuw ingevuld. De Risicomonitor is een erkend en branchespecifiek online instrument waarmee de risico inventarisatie op het gebied van arbo, veiligheid en gezondheid wordt uitgevoerd. Hieruit worden lijsten ingevuld, waaruit actieplannen en vervolgens rapportages worden gegenereerd.