Opmerking of klacht

Over Mirakel >> Beleid >> Opmerking of klacht

Mirakel heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld.
De klachtenregeling is besproken in het Managementoverleg van Mirakel, de oudercommissies hebben de klachtenregeling toegestuurd gekregen en deze is met Mirakel in een oudercommissie vergadering in het eerste kwartaal van 2016 besproken.
Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene, (assistent) leidinggevende of coördinator van de vestiging. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencoördinator. Zij is te bereiken per email: c.post@kdvmirakel.nl.
Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Tenslotte kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang naar het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De website van Het Klachtenloket geeft informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten, zoals over veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders