Groepsindeling

Over Mirakel >> Beleid >> Groepsindeling
Kinderdagverblijven

Wij werken bij Mirakel met horizontale groepen (0-2 jaar en 2-4 jaar). Op onze babygroepen is er plaats voor 9 kinderen per dag. Zij gaan met 23,5 maand alvast wennen op de peutergroep om met 24 maanden door te stromen naar de peutergroep. Op de peutergroepen is er plaats voor 14 kinderen per dag. Op zowel de baby- als peutergroepen werken wij altijd met twee pedagogisch medewerkers (pm'ers) per dag op een groep. 

Verder gelden op de groepen de volgende verhouding tussen pedagogisch medewerkers en kinderen:
- per pm'er mogen 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar aanwezig zijn
- per pm'er mogen 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar aanwezig zijn
- per pm'er mogen 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar aanwezig zijn
- per pm'er mogen 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar aanwezig zijn

Op de BSO-groepen mogen per pedagogisch medewerker 10 kinderen aanwezig zijn in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

De kinderen hebben een vaste groep (stamgroep), maar er worden ook activiteiten buiten de stamgroepen gedaan, zoals o.a. peutergym en muziekles.

Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang werken wij zowel met horizontale en verticale groepen. Onze vestiging op de Populierenlaan is hierin een uitzondering. Zij werken met een open deuren beleid. Dit houdt in dat kinderen buiten de eigen groepsruimte met kinderen van andere groepen mogen spelen en activiteiten doen.

Een andere vorm van opvang is Mirakel Next voor kinderen uit groep 6,7 en 8. Hier krijgen de kinderen meer vrijheid en worden zij gestimuleerd naar meer zelfstandigheid,

Voor zowel de kinderdagverblijven als de buitenschoolse opvang geldt dat het in de vakantieperiodes kan voorkomen dat er groepen worden samengevoegd. Om de emotionele veiligheid van de kinderen hierbij te garanderen, is er altijd één pedagogisch medewerker van de eigen groep aanwezig.