Dagindeling

Over Mirakel >> Beleid >> Dagindeling
Dagindeling kinderdagverblijven

Op onze kinderdagverblijven werken wij met een vaste dagindeling, dit geeft kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Naaste de vaste dagindeling is er genoeg ruimte over voor een flexibele invulling met op de groep afgestemde activiteiten. 

Dagindeling buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang zijn er vaste momenten waarop er met de kinderen wordt gegeten en gedronken. Daarnaast creëren wij een ontspannen sfeer waar kinderen zich prettig voelen en vrij zijn om allerlei activiteiten te doen, zoals: knutselen, koken, drama of gewoon lekker buiten spelen. Tevens worden er regelmatig workshops georganiseerd.

Tijdschema Kinderdagverblijven
07.30 – 09.30 uur De kinderen worden gebracht. Van 7.30 – 8.00 uur worden de kinderen op één of twee groepen opgevangen. Vanaf 8.00 uur is van iedere stamgroep een pedagogisch medewerker aanwezig. De ouders kunnen de tijd nemen voor het afscheid door bijvoorbeeld samen een boekje te lezen of een puzzel te maken. Voor wie wil is er koffie beschikbaar. Kinderen kunnen vrij spelen.
09.30 uur  De tweede en eventueel derde pedagogisch medewerker begint haar werkdag. Voor de kinderen begint het dagprogramma en van de ouders die nog aanwezig zijn, wordt verwacht dat ze hun kind(eren) gedag zeggen.
09.30 - 10.00 uur De kinderen gaan aan tafel, er worden liedjes gezongen en gezamenlijk wordt vers fruit of crackers gegeten en iets gedronken.
10.00 – 11.30 uur

Activiteiten worden aangeboden zoals plakken, kleuren, tekenen, kleien, verven, samen (buiten) spelen, voorlezen. Of er is tijd voor vrij spelen. Vaste verschoonronde: alle luiers worden verschoond, of dat nou wel of niet pas gebeurd is en de oudere kinderen gaan op het potje of naar de wc.

9.30 – 11.30 uur  De muziekjuf komt een dag in de week en geeft per peutergroep 45 minuten ‘les’. Iedere 7 weken veranderd de dag hiervoor. Voor de babygroep is dit 15 minuten. De gymjuf komt ook een keer per week en geeft aan combinatiegroepen van 3-plussers circa drie kwartier ‘les’. Ook zij veranderd haar lesdag eens in de 7 weken. Het tijdstip van het fruit eten wordt aan deze lessen aangepast.
11.30 – 12.30 uur Lunchtijd. Met z’n allen aan tafel voor de broodmaaltijd met een beker melk. In de belegkeuze proberen we hartig beleg en verantwoord ‘zoet’ beleg af te wisselen.
12.30 – 13.00 uur 

Naar bed. Eén van de pedagogisch medewerkers blijft in de slaapruimte tot alle kinderen slapen. Zij vertelt een verhaaltje of leest voor uit een boekje.

13.00 – 15.00 uur 

Tijd voor het schoonmaken van de speelruimte door de huishoudelijk medewerkers. De pedagogisch medewerkers houden pauze, werken de schriftjes bij en bereiden zich voor op de middag.

Met de kinderen die niet meer slapen worden Peuterplus activiteiten gedaan. Dit zijn activiteiten gericht op de cognitieve ontwikkeling van de oudere peuters ter voorbereiding op de basisschool. Met de drie-plussers die nog wel slapen worden deze werkjes gedaan op andere momenten van de dag. Deze Peuterplusactiviteiten worden wel gestimuleerd, maar niet opgedrongen.

14.00 - 15.00 uur De kinderen worden aangekleed en tevens is er een vaste luierverschoonronde.
15.00 – 15.30 uur Alle kinderen zijn inmiddels weer op en drinken gezamenlijk wat en eten vers fruit of crackertjes.
15.30 – 18.00 uur  Vrij (buiten) spelen en aanbod van activiteiten. De kinderen kunnen vanaf 16.00 uur opgehaald worden. Voor 17.00 uur, wanneer de eerste pedagogisch medewerker naar huis gaat, vindt nog een luiercontrole plaats.
18.00 uur         De kinderen van de verschillende groepen gaan gezamenlijk naar één of twee groepen. De pedagogisch medewerkers van de dan lege groepen maken het eigen lokaal in orde voor de volgende dag.
18.30 uur     Einde van de dag op het kinderdagverblijf.