Beleid

Over Mirakel >> Beleid
Pedagogische visie
Voor onze kinderen bieden wij natuurlijk onderdak, zorg en bescherming en hebben wij een opvoedkundige rol. Daarnaast vinden wij het belangrijk om goede spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden.
Ons doel is om opvang aan te bieden op een manier dat ouders (meer dan) tevreden zijn. Mirakel laat zich hierbij inspireren door verschillende pedagogische theorieën. Zo vinden wij dat kinderen ontdekkers en creatieve denkers zijn. Dit stimuleren wij door onze vestigingen van binnen en buiten zo in te richten dat het kinderen uitnodigt en uitdaagt tot verkennen en onderzoeken. De ene keer wordt er gekeken naar het gedrag van een slakkenfamilie en de volgende keer verven we een mooie geknutselde muts.

Daarnaast is er veel aandacht voor spelen, zowel binnen maar vooral ook buiten. Ook vinden wij het belangrijk goed te kijken en actief te luisteren naar wat kinderen te 'vertellen' hebben en hen hierbij serieus te nemen.

Pedagogische doelen
Wij hebben een aantal pedagogische doelen opgesteld, om te zorgen voor een goede en gezonde ontwikkeling van onze kinderen.

Onze doelen voor de kinderen:
  • een gevoel van emotionele veiligheid
  • ontwikkelen van eigen capaciteiten, zoals het bevorderen van de zelfstandigheid en geven van inspraak op de groep
  • ontwikkelen van sociale capaciteiten, zoals interactie met leeftijdsgenootjes en morele ontwikkeling
  • eigen maken van normen en waarden van de samenleving
  • stimuleren van de taal- en cognitieve ontwikkeling
  • ontwikkelen van creativiteit en fantasie, vaardigheden die onmisbaar zijn voor de intellectuele vorming
  • muziekles, gymnastiek en knutselen om de motorische ontwikkeling te bevorderen