TSO

Tussenschoolse opvang
Sinds de start van het schooljaar 2013 - 2014 verzorgt Kinderopvang Mirakel de Tussen Schoolse Opvang (TSO) voor de leerlingen van de St. Jozefschool. Op deze manier wil de Jozefschool de continuïteit in bemanning van het plein behouden en maakt daarbij tevens gebruik van onze professionaliteit in het begeleiden van kinderen in hun spel. Voor beide partijen een win-win situatie dus.